Леярна

Високо технологична леярна с отлично квалифициран и опитен персонал. Годишен капацитет от 1000 тона готова продукция. Петдесет процента от този капацитет покрива собствените нужди, а останалата част са външни поръчки, най-вече специални детайли за тежката индустрия.